Privaatsuseeskirjad

Vastutame Milana Moss Style teenuste (edaspidi Milana Moss Style OÜ) tarbijate,aga ka kodulehe https://milanamoss.com/et külastajate isikuandmete töötlemise jasäilitamise eest. Isikuandmed – igasugune teave inimese kohta, mis võimaldab teilseda isikut otseselt või kaudselt tuvastada , sealhulgas isikuandmeid, isikuandmetekaitset käsitlevate õigusaktide mõistmisel. See privaatsuspoliitika kirjeldab erinevaidisikuandmeid, mida saame oma kodulehekülje kasutajatelt (sh kodulehemobiiliversioon) ja Milana Moss Style OÜ klientidelt. Lisaks kirjeldame sellesdokumendis üksikasjalikult teie isikuandmete kogumise ja töötlemise viise jameetodeid.

 1. Millist informatsiooni me kogume ja milleks.
 2. Isikuandmete töötlemise viis ja koht.
 3. Isikliku teabe kasutamine
 4. Isikliku teabe kaitse.
 5. Juurdepääs teabele.
 6. Cookies-failid, veebimajakad ja muud tehnoloogiad.
 7. Tarbijale suunatud reklaam.
 8. Lingid teistele lehekülgedele.
 9. Muud leheküljed ja võrguteenused Milana Moss Style OÜ.
 10. Privaatsuspoliitika muudatused.
 11. Juriidiline teave.
 12. Meie kontaktid.

 

 1. Millist teavet me kogume ja milleks

Milana Moss Style OÜ kogub ja töötleb järgmist teavet: kasutaja (kliendi) ees- japerekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Kogume ainult andmeid, mida Teieannate meile vabatahtlikult. Näiteks võime koguda isiklikku teavet (andmed teie avalikultkättesaadava suhtlusvõrgustiku profiilist), et saada teie käest tagasisidet meie teenustekohta, või palume leheküljel registreerimiseks teavet teie asukoha kohta, et osutadateenuseid või osaleda reklaami kampaaniates. Teil on õigus seda teavet meile mitteedastada, kuid sel juhul ei pruugi meie koduleht ja teenused korralikult töötada või mõninende funktsioon pole saadaval. Lisaks võime meie veebisaite külastadessaadaautomaatselt teie kohta teatud teavet. See teave võib sisaldada: teie IP-aadressi,teavet arvuti / mobiilseadme operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi kohta, teie seadmetüüpi, teie mobiilseadme unikaalne identifikaator (UDID) või mobiilseadme identifikaatorit(MEID), selle kodulehe aadressi, kus Meie kohta postitati link ja teave meie veebileheküljelkülastatud lehtede kohta.

 1. Isikuandmete töötlemise meetod ja koht.

Töötlemismeetod.
Isikuandmete töötlemine toimub arvuti peal ja (või) automatiseerimis vahendite abilvastavalt organisatsiooniprotseduuridele ja meetoditele, mis on kooskõlas andmete kogumise eesmärkidega.Mõnel juhul võib kogutud isikuandmed olla kättesaadavad saidi hooldamisega seotudMilana Moss Style OÜ (Andmehaldur) teatud kategooriatele vastutavatele isikutele(näiteks administratsioon, müügiosakond, turundusosakond, kõnekeskus, juriidilineosakond, süsteemi administraatorid) või kolmandate osapoolte organisatsioonidele (nttehniliste teenuste pakkujad kolmandatele isikutele, postiettevõtted, majutusteenusepakkujad, infotehnoloogia pakkujad, sideteenused), kellele usaldame lähenemine, täitkeandmekäitleja funktsioone. Lisaks saate meilt taotleda nende isikute nimekirja. Andmetetöötlemise koht Andmeid töödeldakse Milana Moss Style OÜ kontorites ja muudeskohtades, kus asuvad nende töötlemisega seotud osapooled. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust (andmehaldur ja andmebaasi omanik). Töötlemisviis – Isikuandmetetöötlemine toimub arvutite ja (või) automatiseerimis vahendite abil vastavaltorganisatsiooni protseduuridele ja meetoditele, mis on kooskõlas andmete kogumiseeesmärkidega. Mõnel juhul võib kogutud isikuandmed olla kättesaadavad leheküljehooldamisega seotud Milana Moss Style OÜ (Andmehaldur) teatud kategooriatelevastutavatele isikutele (näiteks administratsioon,müügiosakond, turundusosakond, kõnekeskus, juriidiline osakond, süsteemiadministraatorid) või kolmandate osapoolte organisatsioonidele (nt tehniliste teenustepakkujad kolmandatele isikutele, postiettevõtted, majutusteenuse pakkujad,infotehnoloogia pakkujad, sideteenused), kellele usaldame lähenemine, täitkeandmekäitleja funktsioone. Lisaks saate meilt taotleda nende isikute nimekirja. Andmetetöötlemise koht Andmeid töödeldakse Milana Moss Style OÜ kontorites ja muudeskohtades, kus asuvad nende töötlemisega seotud osapooled. Lisateabe saamisekspöörduge meie poole andmesideoperaatori ja andmebaasi omaniku poole).

 1. Isikliku teabe kasutamine

Teenuste osutamiseks võib Milana Moss Style OÜ teie isiklikku teavet kasutada jatöödelda. Teie isikliku teabe mis tahes kasutamisel Milana Moss Style OÜ-s kehtib seeprivaatsuspoliitika. Aeg-ajalt võime saata teile sõnumeid, mis sisaldavad meie toodete jateenuste turundus- ja reklaami teavet, sooduspakkumisi jne. Kui te ei anna meile nendekirjade vastuvõtmiseks kirjalikku nõusolekut, ei saada me neid. Milana Moss Style OÜ-l onõigus meelitada teisi ettevõtteid teenuste pakkumise reklaami kampaaniatekorraldamiseks. Need ettevõtted pääsevad juurde ka osale teie isiklikele andmetele, ainult siis, kui see onvajalik teenuste osutamiseks, samal ajal kui neil pole õigust seda muuks otstarbekskasutada. Milana Moss Style OÜ ei müü, edasta ega edasta klientide ja leheküljekasutajateisikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool Milana Moss Style OÜ kontserni. Kuid teienõusolekul võime mõnikord saata teie partneri nimel turundusteavet pakutavate toodete jateenuste kohta, mis võivad teid huvitada. Samuti võime küsida, kas soovite saadaturundusmaterjale meie äripartneritelt. Kui nõustute infolehe saamisega, ei jaga me teieisiklikku teavet nende partneritega, vaid saadame materjalid teie partnerite nimel teie epostiaadressile. Milana Moss Style OÜ jätab endale õiguse kasutada ja edastada teie kohtakoguteavet seaduses, normatiivaktis sõnaselgelt ettenähtud juhtudel, et kaitsta meie teenusteterviklikkust ja kaitsta õigusi või abistada õiguskaitseorganeid kuritegude uurimisel jaavalikkuse tagamisel turvalisus.

 1. Isikuandmete kaitse

Milana Moss Style OÜ võtab kõik äriliselt mõistlikud meetmed, et takistada Milana MossStyle OÜ kodulehe või teenuste kasutamisel saadud isikuandmete ja andmete loatajuurdepääsu. Püüame kaitsta teie isikuandmeid, kuid kutsume teid tungivalt üles võtmatarvitusele kõik ettevaatusabinõud oma isikuandmete kaitsmiseks edastamise ajal. Selleksmuutke paroole sagedamini, kasutage tähtede ja numbrite kombinatsioone ning kasutageka turvalist brauserit. Laste infoturbe tagamine Veebileht https://milanamoss.com/ jaMilana Moss Style OÜ teenused pole suunatud laste ja alaealiste tähelepanu äratamisele.Milana Moss Style OÜ ei kogu tahtlikult isikuandmeid laste ja alla 18-aastaste isikute kohtaega saada neile isikliku teabe taotlusi.

 1. Juurdepääs teabele

Teil on täielik kontroll kogu isikliku teabe ülevarusta meid. Teil on õigus isikuandmeid täpsustada või muuta,mis meilt saime, või muutke reklaami jameie ja meie partnerite turundusteave. Teil on igal ajal õigus.paluge meil kustutada kogu teie kohta kogutud teave (õigus unustusse). Sestsaatke meile allpool e-kiri või kiriaadress.

 1. Küpsised, veebimajakad ja muud tehnoloogiad:

Koduleht – https://milanamoss.com/ kogub teavet teie käitumise kohta meie saidil ja saidilehtedekülastuste kohta, et saada statistikat külastuste ja veebisaidi kasutamise tõhususe kohta,luua isiklik lähenemisviis ja kohandada meie teenused iga kasutaja huvides. Me kasutameseda erinevate tehnoloogiate abil, millest üks on küpsised. Need on andmed, midaveebisaitsaab teie brauserile saata, ja need salvestatakse teie arvutisse, et veebisaidi järgi hiljemtuvastada. Kõige sagedamini kasutatakse küpsiseid veebisaitide toimivuse hindamiseks(näiteks külastajate arvu ja veebisaidil viibimise pikkuse mõõtmiseks), kõige huvitavamatejakülastatavamate teemade ja lehtede väljaselgitamiseks, samuti veebisaidil navigeerimiseja kasutamise hõlbustamiseks, ilma et kogutaks milliseid igasugune isiklik teave. Küpsiseidsaab kasutada ka isikliku lähenemise loomiseks, mis põhineb kasutaja kogemusel saidi jaselle eelistuste osas. Aja jooksul parandab see teave kasutajakogemust. Küpsisedjagunevadtavaliselt sessioonideks ja püsivateks. Seansi küpsised aitavad teil oma veebileheküljeltõhusalt navigeerida, nii et seansi ajal kord taotletud teavet ei küsita enam uuesti.Seansiküpsised salvestatakse ajutisse mällu ja kustutatakse brauseri sulgemisega.Püsiküpsised salvestavad kasutaja seaded praeguste ja järgnevate külastuste jaoks(näitekslihtsustavad saidil autoriseerimist – need võimaldavad teil kasutaja mandaate meeldejätta).Need salvestatakse arvuti kõvakettale või mobiilseadme draivi ja aktiveeritakse brauserikäivitamisel. Kasutame püsivaid küpsiseid teabe salvestamiseks, näiteks kasutaja keele jariigi kohta. Kui te ei soovi küpsiseid enam saada või kui soovite saada küpsiste saamisekohta teavet, seadistage oma veebibrauser. Kui aga keelate kõik küpsised, ei saa temõndasaidi teenust ja funktsiooni kasutada.

 1. Suunatud (targeetiline) reklaam

Kasutame küpsiseid, Google’i uuesti turundamise märgendit, Facebook Pixeli ja muidreklaamitehnoloogiaid, et saadame teile reklaame vastavalt teie isiklikele huvidele jaeelistustele. Meie privaatsuspoliitika see jaotis sisaldab selle teema kohta lisateavet.Internetis näete Milana Moss Style OÜ isikupärastatud reklaame, mis põhinevad teiehuvidel. Need andmed annavad meile võimaluse kohandada kasutaja ja kliendi poolepöördumist, võttes arvesse tema demograafilisi huve, samuti kasutada kontekstuaalsetreklaami ja personaliseerida teenuste pakkumist. Kasutame seda teavet reklaamidekuvamiseks, mis võivad teile huvi pakkuda. See protsess aitab Milana Moss Style OÜ-lhinnata turundus tööriistade ja reklaamikampaaniate tõhusust. Võite keelduda sihitudreklaami kuvamisest, külastades järgmisi lehekülge: www.aboutads.info/choiceswww.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp www.evidon.comPange tähele, et isegi kui selle valiku keelate, saate siiski Näete reklaame Internetis, kuid need ei sihi teie individuaalseid huve.

 1. Lingid teistele leheküljetele

Kui külastate kolmandate osapoolte lehekülge, mida Milana Moss Style OÜ ei teeninda,peate meie veebileheküljel olevaid linke järgides tutvuma nende privaatsustingimuste jamuude tööpõhimõtetega. Me ei vastuta teiste ettevõtete privaatsuspoliitikate ja andmetekogumise tavade eest ning kogu teabe, mille te sellistele ettevõtetele edastate, koguvadnadvastavalt nende privaatsuseeskirjadele.

 1. Milana Moss Style OÜ muud koduleheküljed ja võrguteenused

Kõigi Milana Moss Style OÜ leheküljete ja võrguteenuste suhtes kehtib käesolevprivaatsuspoliitika. Teenuste osutamisel on Milana Moss Style OÜ võtnud endalekohustuse järgida rangelt käesoleva privaatsuspoliitika nõudeid.

 1. Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus seda poliitikat igal ajal muuta, postitades sellele lehele https://milanamoss.com/gdpr/. Soovitame tungivalt seda lehte sageli kontrollida ja ülaosasmärgitud viimaste muudatuste kuupäev lehed. Poliitikas tehtud muudatustegamittenõustumisel peate lõpetama Milana Moss Style OÜ veebilehekülje ja teenustekasutamise ning võib nõuda, et me kustutaksime teie isiklikud andmed. Isikuandmetekonfidentsiaalsuse tagamise reeglid kehtivad kogu lehekülje https://milanamoss.com/kasutajate ja ettevõtte Milana Moss Style OÜ klientide isikuandmete kohta, mis meil on,sõltumata kogumisviisist ja kuidas seda hankida.

 1. Juriidiline teave

Käesolev privaatsuspoliitika vastab isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidenõuetele, samuti enamiku SRÜ riikide õigusaktide nõuetele ning sisaldab üksikasjalikkuteavet kogutud andmete, nende kogumise, töötlemise, kasutamise ja kaitse eesmärkide,meetodite kohta. Märkus Euroopa kasutajatele: käesolev privaatsuseeskiri on koostatudüldises andmekaitsemääruses (EL-i määrus 2016/679, 27. aprill 2016, või GDPR – üldineandmekaitsemäärus) sätestatud kohustuste täitmiseks.

 1. Meie kontaktid:

Milana Moss Style OÜ Reg. nr: 14051283 Lootsi 3a,
10151 Tel. Esindaja: +372 55 030 41
e-post: info@milanamoss.com

Kommenteerimine on suletud.

© Kõik õigused on kaitstud. Materjalide mis tahes kopeerimine on lubatud ainult autoriõiguse omanike nõusolekul.
Privaatsuseeskirjad | Основы обеспечения качества обучения | Основы организации деятельности